Berichten versturen vanuit de beheeromgeving naar gebruikers

Berichten versturen vanuit de beheeromgeving naar gebruikers

Verstuur via de beheeromgeving kun je als beheerder berichten naar gebruikers óf gebruikersgroepen sturen. Deze module is geschikt voor het delen van uitgebreidere informatie dan bijvoorbeeld per sms. Gebruikers ontvangen een push-notificatie op hun device. Zij kunnen het bericht lezen in hun app. Daar worden de berichten ook opgeslagen in de Inbox. Je vindt ‘Berichten’ in de beheeromgeving.

Bericht opmaken
- Kies voor ‘Nieuw bericht…’ en je ziet onderstaand scherm.

- ‘Namens’ wordt automatisch gevuld.
- Heb je de chatmodule ook geactiveerd dan kan je reacties toestaan. Let wel: de verzender van dit bericht ontvangt dan reacties op de verzonden notificatie via de chatmodule.
- Je kunt bij ‘Ontvangers’ gebruikersgroepen of individuele gebruikers selecteren.  

Ontvangers selecteren
- Je komt nu op het tabblad 'Gebruikers'. Kies hier voor de knop '+ Gebruikers koppelen...'. 
- Je komt nu in het selectiescherm. Zoeken naar gebruikers doe je via de zoekbalk boven de kolommen Naam en E-mailadres. Via de rechtse kolom selecteer je Gebruikersgroepen. 

Bericht opmaken (vervolg)
- Geef je bericht een onderwerp en inhoud.
- Via ‘Opslaan’ wordt je bericht bewaard als concept.
- Kies je voor ‘Verzenden’ dan wordt het bericht direct verstuurd. 
Na verzending ontvangen de geselecteerde gebruikers een push-melding op hun device. Via deze melding kunnen gebruikers het bericht direct lezen in de app. Alle berichten worden opgeslagen bij het onderdeel ‘Berichten’ in de app. 

  


Overzichtspagina berichten

Bij 'Berichten' in de beheeromgeving vind je alle aangemaakte berichten. Bekijk de status: 'Concept' of 'Verstuurd'. Concepten kun je bewerken en alsnog versturen. Klik op een titel om een bericht te openen. Berichten verwijderen kan via 'Acties' of gebruik de selectieboxen.


  • Related Articles

  • Filtergroepen aanmaken en beheren in de beheeromgeving

   Filtergroepen: hiermee is het mogelijk om groepen Contacten te maken, waarop je in de app kunt filteren. Bijvoorbeeld alle bhv’ers, crisiscoördinatoren of alle leidinggevenden. Of maak een filtergroep met de contactpersonen per locatie. Zo kun je ...
  • Incident starten vanuit de app

   Incident starten vanuit de appBinnen de module ‘Incidenten’ kunnen zowel beheerders als gebruikers crisisteams activeren door een incident op te starten. Beheerders doen dit vanuit de beheeromgeving of via de app. Gebruikers kunnen alleen een ...
  • Incidentenmodule gebruiken vanuit de desktopomgeving

   Nadat je de module hebt ingericht kan je aan de slag met de incidentenmodule. Hieronder een overzicht de stappen die we gaan doorlopen. 2.1 Incident aanmaken en starten vanuit desktopomgeving 2.2 Logboek 2.2.1 Logboek inrichten 2.2.2 Toevoegen van ...
  • Bestanden toevoegen en beheren

   Navigeer in de beheeromgeving naar ‘Bestanden’ om inzicht te krijgen in de bestandendatabase van de CrisisConnect app. Beheer hier alle afbeeldingen en documenten die je in de app wilt gebruiken. Je kunt de afbeeldingen en documenten vervolgens ...
  • Release notes 3.6.95

   De volgende aanpassingen zijn in deze update doorgevoerd. Beheeromgeving > Notificeren Bestanden toevoegen aan je bericht Als je via ‘Notificeren’ in de Beheeromgeving een bericht verstuurt, dan kun je hier nu ook een bestand aan toevoegen. Kies voor ...