Nieuw rooster aanmaken

Nieuw rooster aanmaken

Nieuw rooster aanmaken

Stap 1)
Navigeer in de beheeromgeving naar de roostermodule door onder ‘PIKETROOSTERS’ op ‘Roosters’ te klikken.

Stap 2)
Klik op ‘+ Nieuw rooster...’ om een nieuw rooster aan te maken
Stap 3)

- Vul de naam van het rooster in
- Zet de status op actief om het rooster inzichtelijk te maken binnen de app
- Geef een herkenbare kleur aan het rooster
- Vul in het notitieveld aanvullende informatie in over het rooster

- Heb je een algemeen pikettelefoonnummer? Vul deze in. Vanuit de app kan je dan nóg sneller bellen naar de persoon die dienst heeft.

- Vink ‘Notificaties ontvangen’ aan als de verantwoordelijken voor het rooster een notificatie via de mail moeten ontvangen wanneer gebruikers onderling een dienst hebben gewisseld.
- Klik op ‘+ Voeg één of meerdere gebruikers toe’ en selecteer de gewenste gebruikers die als verantwoordelijke aan het rooster moeten worden gekoppeld.
- Vink ‘Openbaar’ aan als het wenselijk is dat elke gebruiker van de app het rooster moet kunnen inzien. Het rooster wordt hiermee openbaar gemaakt en voor iedereen - onafhankelijk van de gebruikersgroep (rechten en rollen) - in de app inzichtelijk.
- Wanneer het rooster niet voor iedereen inzichtelijk hoeft of mag zijn, kunnen specifieke gebruikersgroepen worden aangevinkt die het rooster wél moeten kunnen inzien.
Stap 4)
Klik op ‘Opslaan’ om het rooster definitief op te slaan. Het nieuw aangemaakte rooster staat op de overzichtspagina van ‘Piketroosters’.

  • Related Articles

  • Nieuwe dienst aanmaken

   Stap 1) Navigeer in de beheeromgeving naar de roostermodule door onder ‘PIKETROOSTERS’ op ‘Roosters’ te klikken. Stap 2) Klik op het gewenste rooster Stap 3) Je komt in het overzichtsscherm van het rooster. Je ziet een lege agenda; om deze agenda te ...
  • Diensten genereren

   Diensten genereren Stap 1) Navigeer in de beheeromgeving naar de roostermodule door onder ‘PIKETROOSTERS’ op ‘Roosters’ te klikken en klik op het gewenste rooster. Stap 2) Je komt in het overzichtsscherm van het rooster. Je ziet een lege agenda; om ...
  • Dossiers: aanmaken en kopiëren

   Onder ‘Dossiers’ kun je alle informatie kwijt die jullie organisatie voor gebruikers wil kunnen ontsluiten. Denk aan de planvorming, checklist, alarmeringslijsten, taakkaarten, plattegronden, werkwijzen, etc. Om alle informatie in de app beschikbaar ...
  • Piketrooster exporteren

   Stap 1) Navigeer in de beheeromgeving naar de roostermodule door onder ‘PIKETROOSTERS’ op ‘Roosters’ te klikken. Stap 2) Klik op de drie puntjes achter het gewenste rooster (onder ‘ACTIES') en selecteer ‘Exporteren’.
  • Scenario's voor incidenten aanmaken

   Binnen de module Logging kunnen er incidentscenario’s aangemaakt worden. Dit betekent dat je alvast mogelijke scenario’s kunt aanmaken en hier de juiste teams aan koppelen. Zodat dit klaarstaat, mocht er zich werkelijk iets voordoen. Als je het ...